Reko MS Chrudim – Dr. Jana Malíka

(2016) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek, v délce 169 m, včetně 8 ks přípojek

Uložení nového plynovodu a plynovodních přípojek na místo stávajícího NTL ocelového plynovodu s materiální obměnou, nově z polyethylenu PE d 315. V rámci stavby nově vymisťovány HUP OPZ na hranici pozemku zpřístupněné z veřejné části a uvolněn prostor pro případné opravy vodovodního řadu (v minulosti nedodrženy potřebné odstupové vzdálenosti).

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Chrudim – Dr. Jana Malíka

Číslo stavby: 7700070051

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 1,9 mil. Kč.

Rok: 2016

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Pavlína Landovská a technik realizace stavby Martina Špičáková RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.