Reko MS Chrudim – Malecká + 1

(2016) Zrušení NTL plynovodu v délce 400 m, přepojení dvou odběratelů na STL plynovod

Uložení nového plynovodu a plynovodních přípojek s přepojením dvou odběratelů na STL tlakovou síť. Zrušení stávajícího NTL plynovodu v zemi a demontáž prvků NTL plynovodu z mostních konstrukcí při vrchním přechodu toku. Stavba se potýkala s komplikovanou majetkoprávní situací na konci stávajícího řadu. K realizaci odstavení nerentabilních 400 m plynovodu došlo k úpravě rozdělení stavby (nově vzniknuvší Reko Tování 1130) s dočasnou úpravou regulace plynu pro stávající odběratele.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Chrudim – Malecká + 1

Číslo stavby: 7700070331

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 0,5 mil. Kč.

Rok: 2016

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Pavlína Landovská a technik realizace stavby Martina Špičáková RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.