Reko MS Choceň – 9 samostatných rekonstrukcí plynových přípojek

(2015-2016) Rekonstrukce NTL plynových přípojek v celkové délce cca 160 m v počtu 9 ks

Z posouzení tlakových poměrů v síti vzešla potřeba navázání na rekonstrukci NTL plynovodu v ulici Ruská, Spojovací a U Koupaliště a vytvořit nový uzel NTL plynovodu v blízkosti regulační stanice Stromovka.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavby: Reko MS Choceň – Smetanova č.p. 962, Reko MS Choceň – Dvořákova, č.p. 1523, Reko MS Choceň – Fügnerova 494, Reko MS Choceň – Kollárova 606, Reko MS Choceň – Palackého 341, Reko MS Choceň – Bj. Krawce 1280, Reko MS Choceň – Svatopluka Čecha 246, Reko MS Choceň – Pernerova č.p. 14, Reko MS Choceň – Záměstí 121

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci (pro každou přípojku samostatný projekt, samostatný povolovací režim)

Investiční náklady: 1,5 mil. Kč.

Rok: 2015-2016

Kontaktní osoba na  investora: technici přípravy staveb Martin Michl, Pavlína Landovská a Alena Bednářová, technik realizace stavby Jan Jiráň a Tomáš Bartošík RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.