Reko MS Chrudim přípojky ul. Na Kopci čp.1079 a Malecká čp. 554

(2016) Rekonstrukce dvou NTL plynových přípojek s přepojením odběratele na STL, přepojení dvou odběratelů na STL plynovod, v délce 50 m, z toho 47 m domovní plynovody

Úniky plynu zaznamenané u dvou plynových přípojek v téže oblasti Chrudimi byl podnětem k rozhodnutí o jejich bezodkladné rekonstrukci spojené s vymístěním HUP OPZ a v jednom případě s přepojením odběratele na stávající STL síť.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Chrudim přípojky ul. Na Ko

pci čp.1079 a Malecká čp. 554

Číslo stavby: 7700071554

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 0,4 mil. Kč.

Rok: 2016

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl a technik realizace stavby Martina Špičáková RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.