Reko NTL Vysoké Mýto – Prokopa Velikého

(2015) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek v délce 500 m, včetně 28 ks přípojek

O patnáct let dříve časté úniky donutili vlastníka plynárenského zařízení opravit několik přípojek. Rekonstrukce plynovodu a zbytku přípojek čekala na vhodný okamžik při postupu obnovy místní sítě v této části města. Stavba byla etatizována nejen z důvodu technologického postupu, ale zejména z důvodu dopravně regulačního opatření, neboť ulice Prokopa Velikého je pro místní sídliště důležitou tepnou. Komplikací byl pozdější zásah silničního správního úřadu do této úpravy schválené dopravním inspektorátem..

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko NTL Vysoké Mýto – Prokopa Velikého

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DSP v podrobnostech pro realizaci (projekt 2012)

Investiční náklady: 4,2 mil. Kč.

Rok: 2015

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Jiří Knaur a technik realizace stavby Jan Jiran RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.