Vytápění kulturního domu Čistá

Vytápění kulturního domu pomocí 2 TČ vzduch /voda instal. výk. 29 kW, kombinace vytápění otopnými tělesy a podlahové vytápění

Investor: Obec Čistá

Stupeň: DPS

Investice: 1,4 mil. Kč

Rok: 2011