Vytápění a plynofikace areálu Tvarmetal, Vysoké Mýto

Plynofikace a vytápění při výstavbě nové haly, lokální spotřebiče o výkonu celkem 160 kW

Investor: TVARMETAL s.r.o.

Stupeň: DSP, TD, DPS

Investice: 1,5 mil. Kč

Rok: 2010