Úspory energií a využití alternativních zdrojů na objektu ZŠ Sloup čp. 200

Zateplení osmi pavilonů komplexu základní školy v obci na Blansku

Investor: Obec Sloup

Stupeň: DSP, TD, k žádosti o podporu SFŽP

Investice: 25,0 mil. Kč

Rok: 2010