Stavební úpravy stávající prodejny, č.p. 61, k.ú. Holice v Čechách 641 146, p.č. 15, 7007

Nové rozmístění otopných těles na základě změny dispozice objektu včetně úprav rozvodů.

Investor: Qanto CZ s.r.o.

Stupeň: DPS

Investice: 0,2 mil. Kč

Rok: 2011