Sklad krmiv s prodejnou – přístavba, par.č. 113; kat.úz. Běstovice, díl: Plynofikace

Plynofikace a vytápění prostor prodejny

Investor: Zemědělské služby Běstovice a.s.

Stupeň: DSP

Investice: 0,3 mil. Kč

Rok: 2006