Rodinný dům, k.ú. Záhraď, ul. Na Prokopu par.č. 231/20 a 231/32

Podlahové vytápění s tepelným čerpadlem vzduch/voda Carrier o výkonu 16 kW, krbovou vložkou a plynovým kondenzačním kotlem o výkonu 35 kW. Podlahové vytápění v rozloze 360 m2.

Požadavek investora na nízkoenergetický dům si vyžádal alternativní zdroje energie, ale postavil rovněž architekty před problém tepelných mostků. Při výpočtech k stanovení tepelného výkonu se tak podílíme na volbě materiálu a řešení konstrukčních detailů k eliminaci teplotních mostků v souladu s našimi posouzeními a rovněž námi ostře sledované oblasti roční bilance vodních par obsažených v konstrukcích.