Rodinný dům Brýdlovi- Litomyšl p.č.1947/2 Litomyšl

Podlahové vytápění a zdravotechnika, instalace tepelného čerpadla o výkonu 12,1 kW s pěti vrty v celk. délce 200 m

Investor: Tomáš Brýdl

Stupeň: DSP, DPS

Investice: 2,8 mil. Kč

Rok: 2011