Rekonstrukce VZT jednotek – 3ks s rekuperací. Úprava vytápění a VZT krytého plaveckého bazénu Svitavy

Rekonstrukce VZT jednotek – 3ks s rekuperací. Úprava strojovny, osazení nových armatur čerpadel a regulačních směšovacích armatur pro jednotlivé okruhy vytápění a VZT,

Investor: VODA a SPORT s.r.o.

Stupeň: DPS

Investice: 3,4 mil Kč

Rok: 2007