Realizace úspor energií – Mateřská škola Kollárova č.p. 1235, Veselí nad Moravou

Zateplení objektu mateřské školy ve Veselí nad Moravou včetně výměny výplní otvorů.

Investor: Město Veselí nad Moravou

Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP

Investice: 4,5 mil. Kč

Rok: 2011