Realizace úspor energie – Městské kulturní středisko Veselí nad Moravou

Zateplení objektu Městského kulturního střediska ve Veselí nad Moravou včetně výměny výplní otvorů.

Investor: Město Veselí nad Moravou

Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP

Investice: 9,1 mil. Kč

Rok: 2011