RD Zámrsk

Výměna kotle, nový automatický kotel na peletky 24 kW

Investor: Dušková Lenka

Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ

Investice: 0,13 mil.Kč

Rok: 2010