Řadový dům, Eledrova 693/70, Praha 8

Zateplení objektu a instalace 2x ks solárních panelů pro ohřev PWH na rodinném domě

Investor: EC PARTNER s.r.o.

Stupeň: DSP, k žádosti o podporu SFŽP-ZÚ

Investice: 0,2 mil. Kč

Rok: 2009