Osazení TRV a vyregulování otopné soustavy bytového domu, 12 b.j., V Lípách 1417 a 1418, Choceň

Investor: K Mont Choceň, s.r.o.

Stupeň: DPS

Investice: 0,2 mil. Kč

Rok: 2007