Oprava výměníkové stanice – ZŠ Štefanikova Pardubice

Rekonstrukce výměníkové stanice z CZT Opatovice voda/voda – instalovaný výkon PS 350 kW

Projektová dokumentace byla vypracována i za účelem výběru zhotovitele (tender). Jejím předmětem je odstranění problémů spojených s havarijním stavem strojové části předávací stanice (PS). Návrh obsahuje řešení nového způsobu ohřevu PWH pomocí deskového výměníku, výměnu nefunkčních armatur, úpravu doplňování OS upravenou vodou od dodavatele tepla a další související zásahy.

Investor: Statutární město Pardubice

Stupeň: DPS

Investice: 0,75 mil. Kč

Rok: 2011