Hotel u sportovního areálu Véska

Tradiční konvekční vytápění otopnými tělesy a pohledovými lavicemi s tepelným čerpadlem země/voda jako alterantivním zdrojem tepla o výkonu 43 kW. Zemní kolektory v délce 1,2 km

Investor: Občanské sdružení Sportovní klub Véska

Stupeň: DPS

Investice: 2,3 mil. Kč

Rok: 2011