Reko MS Sopotnice

Přeložka STL plynovodu v délce 30 m.

Při plošné plynofikaci na konci devadesátých let byl při změně trasování plynovodu proti původnímu projektu uložen plynovod do nepovolené vzdálenosti od základů rodinného domku. To způsobilo pravděpodobně v kombinaci s nevhodným podložím pohyb základů. Přeložka byla provázena dohodou o náhradách škody, novým majetkovým vypořádáním stavby energetického zařízení a předcházela následnou sanaci základů. Projekt též podrobně dokumentoval stávající stav s určením příčin a předepisoval užití moderního polyetylenu opláštěného pod značkou RC+ (tzv. resistance crack).

 

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Sopotnice

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 0,3 mil. Kč.

Rok: 2015

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.