Integrovaný projekt v oblasti realizace úspor energií a obnovitelných zdrojů na objektech města Jaroměř

Čtveřice projektů spočívající v zateplení budov v majetku města za účelem snížen potřeby tepla na vytápění. Jednalo se o objekty v areálu základní školy Josefov, objekty dvou mateřských škola a objektu DPS.

Investor: Město Jaroměř

Stupeň: DPS, k žádosti o podporu SFŽP

Investice: 42 mil. Kč

Rok: 2007