Reko NTL Choceň – Jana Žižky

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek délce 673 m, včetně 54 ks přípojek.

V části města Choceň zvané Spořilov tato oprava plynovodu navazuje na rekonstrukce v sousedních ulicích. Náročnost této stavby spočívala jednak ve velkém počtu rekonstruovaných přípojek a jednak v malé šíři komunikace.

V jednom případě nedošlo k dohodám o vymístění HUP OPZ. V galerii néže je též snímek s náhledem na provedení propoje na stávající potrubí přípojky před oplocením. Uzávěr v zemi je trasový, nikoliv z právního pohledu jako dělící místo mezi distributorem a zákazníkem ve smyslu energetického zákona. Slouží jako rychlý prostředek k případnému uzavření přípojky, nebude-li možné dále nezrekonstruovanou část provozovat bezpečně. Vlastníci objektů, kteří ani na opakované výzvy a snahy ze strany RWE GasNet, s.r.o. dohodnout se na opravách v celém rozsahu, včetně vymístění HUP OPZ k zpřístupnění z veřejné části, by si tuto skutečnost a důsledky měli uvědomit.

 

 

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko NTL Choceň – Jana Žižky

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 7,6 mil. Kč.

Rok: 2014

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.