Stavba: RMS NTL Ústí nad Orlicí – ul. Zborovská

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 605 m, včetně 31 ks přípojek.

Rekonstrukce NTL plynovodu byla rozdělena do čtyř etap a to zejména kvůli délce úseku, zajištění dopravní obslužnosti a vyčlenění náročných úseků jako například křížení plynovodu komunikace I.třídy. Původní technicko ekonomické zadání sice uvažovalo s přepojením několika objektů na STL část v ulici Královéhradecké, ale to narazilo na nesouhlas vlastníka komunikace s uložením nového STL plynovodu. Změnou koncepce musel být pochopitelně projekt přepracován do schvalitelné podoby, ale nakonec se tato stavba dočkala realizace v naprostém souladu s finální verzí projektu.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: RMS NTL Ústí nad Orlicí – ul. Zborovská

Investor: VČP Net, s.ro.

Stupeň: spojené DUR, DSP a DPS

Investiční náklady: 6,1 mil. Kč.

Rok: 2011

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl v zastoupení VČP Net, s.r.o.