RMS STL Vysoké Mýto – Jungmannovy sady

(2011) Rekonstrukce STL plynovodu a plynových přípojek v délce 320 m, včetně 1 ks přípojky

Rekonstrukce STL plynovodu v parku prováděná šetrně k vzrostlým stromům. Respektovány požadavky orgánu životního prostředí na práce v kořenovém prostoru dřevin. To se odrazilo zejména ve výsledné ceně ve zpracovaném položkovém rozpočtu s výkazem výměr. Drtivá část zemních prací byla navrhována jako ruční, osazovány protikořenové fólie apod.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: RMS STL Vysoké Mýto  – Jungmannovy sady

Investor: VČP Net, s.ro.

Stupeň: spojené DUR, DSP a DPS

Investiční náklady: 1,8 mil. Kč.

Rok: 2011

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl v zastoupení VČP Net, s.r.o.