RMS NTL Vysoké Mýto – ul. Komenského

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 190 m, včetně rekonstrukce 7 ks přípojek.

Rekonstrukce plynovodu spojená hned s několika úskalími, které se podařilo vyřešit. Realizace proběhla s výjimkou jedné nově odhalené přípojky naprosto v souladu s dokumentací. V projektu navržený harmonogram prací musel pamatovat na dopravní obslužnost v úseku a požadavek provozovatele hotelu na téměř nepřerušovanou distribuci plynu. Trasa plynovodu musela být upravena podle požadavku orgánu ŽP bezpečně mimo kořenový systém památného stromu, což přineslo další vyjednávání s vlastníky okolních nově dotčených pozemků.

 

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: RMS NTL Vysoké Mýto – ul. Komenského

Investor: VČP Net, s.ro.

Stupeň: spojené DUR, DSP a DPS

Investiční náklady: 1,5 mil. Kč.

Rok: 2010

Kontaktní osoba na  investora: Technik přípravy staveb Martin Michl v zastoupení VČP Net, s.r.o.