RMS NTL Svitavy – ul. Tolstého

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 100 m, včetně 13 ks přípojek.

Důvod a způsob rekonstrukce shodný s předchozím příkladem v sousední ulici Dostojevského. Nepochybně velkou výhodou při projekční přípravě bylo snadnější zachycení souvislostí (přímé trasy, řešení uzlů, dopravní opatření, využití zokruhování) díky podrobné znalosti plánu rekonstrukce plynovodu v sousedních ulicích).

 

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: RMS NTL Svitavy – ul. Tolstého

Investor: VČP Net, s.ro.

Stupeň: spojené DUR, DSP a DPS

Investiční náklady: 1,4 mil. Kč.

Rok: 2010

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Jiří Knaur v zastoupení VČP Net, s.r.o.