RMS NTL Svitavy – ul. Pražská

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 270 m, včetně 17 ks přípojek

Výměna ocelového potrubí NTL plynovodu a přípojek s vymístěním hlavních uzávěrů OPZ do fasád. V důsledku komplikovaného prostorového uspořádání sítí bylo nezbytné navrhnout výměnu spojenou s promyšlenou etapizaci a harmonogram zemních prací v návaznosti na dopravně regulační opatření v rušné ulici zároveň tak, aby byly zajištěny odstávky odběratelů po dobu nejvýše pěti dnů a finální výsledek korespondoval s plánem rekonstrukce sousedních ulic.

 

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: RMS NTL Svitavy – ul. Pražská

Investor: VČP Net, s.ro.

Stupeň: spojené DUR, DSP a DPS

Investiční náklady: 2,2 mil. Kč.

Rok: 2010

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Jiří Knaur v zastoupení VČP Net, s.r.o.