RMS NTL Svitavy – ul. A.Slavíčka, J.Švermy, U Hřiště a Olbrachtova

Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek délce 380 m, včetně 18 ks přípojek.

Oprava NTL plynovodu výměnou za nové potrubí ve třech ulicích a v jedné ulici s přepojením odběratelů na stávající STL plynovod.  Zvláštní pozornost byla v projektu věnována postupu výkopových prací v ulici Olbrachtova před stanicí hasičského záchranného sboru. Pokládka nového plynovodu a plynových přípojek tak proběhla ve čtyřech ulicích

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: RMS NTL Svitavy – ul. A.Slavíčka, J.Švermy, U Hřiště a Olbrachtova

Investor: VČP Net, s.ro.

Stupeň: spojené DUR, DSP a DPS

Investiční náklady: 3,3 mil. Kč.

Rok: 2012

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Jiří Knaur v zastoupení VČP Net, s.r.o.