RMS NTL Choceň – Ruská, I. etapa

(2013) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 520 m, včetně 33 ks přípojek.

Jeden z  prvních NTL plynovodů v Chocni z přelomu padesátých a šedesátých let je na hranici své životnosti. Ulice byla zařazena do celkového plánu obnovy sítí v této oblasti Chocně. Rekonstrukce v ulici Ruská je významná svým podílem na celoměstském zokruhování, kterého bylo efektivně využito při postupu výstavby, zejména v klíčových momentech propojení u stávající regulační stanice.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: RMS NTL Choceň – Ruská, I. etapa

Investor: VČP Net, s.ro.

Stupeň: spojené DUR, DSP a DPS

Investiční náklady: 5,4 mil. Kč.

Rok: 2013

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl v zastoupení VČP Net, s.r.o.