Reko MS Kostelecká Lhota

Přeložka STL plynovdou PE d 63  v délce 75 m včetně přepojení 3 ks přípojek.

Nevypořádaný vztah mezi vlastníkem PZ a vlastníkem pozemku vedl až k přeložce plynovodu zcela na veřejnou část. Úloha byla ztížena rekonstruovanou komunikací II. třídy v blízkosti. Důraz se tedy kladl především na přesné detaily uložení plynového potrubí.

 

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Kostelecká Lhota

Investor: VČP Net, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 0,5 mil. Kč.

Rok: 2013

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Pavlína Elsnerová v zastoupení VČP Net, s.r.o.