Reko MS Česká Třebová – Tylova

(2013) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 260 m, včetně 18 ks přípojek.

Oprava NTL plynovodu výměnou za nové potrubí byla legislativně stížena faktem, že jedna z křižovatek byla v nedávné minulosti rekonstruována z prostředků EU. Není bez zajímavosti, že v konečném důsledku tato skutečnost vedla dokonce k vytvoření dvou plnohodnotných a platných verzí technologického postupu. Investor tím dostal možnost operativně volit postup realizace stavby podle okolností při obnově místní sítě i v blízkém okolí, zejména v sousední autobusovou dopravou zatíženou ulicí Slovanská.

 

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Česká Třebová – Tylova

Investor: VČP Net, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 2,0 mil. Kč.

Rok: 2013

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Martin Michl v zastoupení VČP Net, s.r.o.