RMS NTL Svitavy – ul. Alešova

(2009) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 137 m, včetně 15 ks přípojek.

Původní polyethylenové potrubí (Nitra) bylo v nevyhovujícím stavu a potvrzeny úniky. To bylo důvodem kompletní rekonstrukce plynovodu, tentokrát ovšem včetně vymístění HUP OPZ. Zokruhování sítě nebylo k dispozici, proto uzel s ulicí Chelčického řešen s by-passem.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: RMS NTL Svitavy – ul. Alešova

Investor: VČP Net, s.ro.

Stupeň: spojené DUR, DSP a DPS

Investiční náklady: 2,1 mil. Kč.

Rok: 2009

Kontaktní osoba na  investora: Jitka Pavláková – technik přípravy staveb VČP Net, s.r.o.