Reko MS Pardubice – Ve Stezkách II

(2014) Rekonstrukce NTL plynovodu a plynových přípojek v délce 550 m, včetně 32 ks přípojek

Oprava plynovodu byla vyvolána záměrem vlastníka vodovodu, kanalizace a silových kabelů kompletně rekonstruovat svá zařízení. Dokumentaci se podařilo připravit včas i přes poměrně komplikované majetkové vztahy – polovina místní komunikace byla ve vlastnictví fyzických osob. Stavba byla připravena pro koordinaci a zapracovány kompletně všechny podklady z projektu ostatních profesí, aby rekonstrukce plynovodu nebyla nijak konfliktní. O to větší bylo překvapení zcela nečekaného obratu vlastníka kanalizace vyřadit opravy ze svých investic a doprovázené neúměrnými požadavky správce místní komunikace na opravy. Tato zkušenost znovu přiměla vlastníka PZ podobné akce doprovázet smluvním vztahem s ostatními investory.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Reko MS Pardubice – Ve Stezkách II

Investor: RWE GasNet, s.r.o.

Stupeň: DUR v podrobnostech pro realizaci

Investiční náklady: 5,9 mil. Kč.

Rok: 2014

Kontaktní osoba na  investora: technik přípravy staveb Jiří Knaur RWE Distribuční služby, s.r.o. v zastoupení RWE GasNet, s.r.o.