ZTI pro výstavbu RD v lokalitách „V oborách“ Lično

Inženýrské sítě – plynovod a plynové přípojky pro 26 stavebních parcel

Investor: Kvarta spol. s r.o.

Stupeň: DSP

Investice: 1,4 mil. Kč

Rok: 2008