Plynofikace obce Trstěnice

(2003) Rozvody STL plynovodu a plynových přípojek. Plynovodní síť v délce 14,8 km.

Stavba byla pokračováním plošné plynofikace sousední obce Čistá u Litomyšle, kde naše firma rovněž projektovala plynové rozvody. V Trstěnicích byl obdobně náročný terén a projekt se musel vypořádat zejména s vícero nezbytných podchodů pod vodotečí Loučná. Později dostala firma dostala příležitost i připravit projekt severněji položené obce Benátky u Litomyšle.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Plynofikace obce Trstěnice

Investor: Obec Trstěnice

Stupeň: Územní rozhodnutí, stavební povolení, realizační dokumentace

Investiční náklady: 17,5 mil. Kč.

Rok: 2003

Kontaktní osoba na investora: starosta obce Jan Sígl