Plynofikace obcí Dolní Čermná, Horní Čermná, Verměřovice a Bystřec

(2003) Rozvody STL plynovodu a plynových přípojek. Plynovodní síť v délce 68 km.

Dlouho připravovaná stavba nevídaného rozsahu, též označována jako I. Etapa plynofikace obcí Pod Bukovou horou, neboť měla v budoucnu pokračovat například do sousedních Výprachtic či dokonce i turisty a lyžaře známých Čenkovic. Plynofikace si vyžádala i okrajový zásah do přírodní památky Čenkovička a řešit musel i opatření k ochraně ohroženého druhu rostliny, bledule jarní (Leucojum vernum). Bezpochyby největším břemenem projektu bylo vypořádání stavby s téměř šestisty vlastníky stavbou dotčených pozemků.

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Plynofikace obcí Dolní Čermná, Horní Čermná, Verměřovice a Bystřec

Investor: Sdružení obcí Pod Bukovou horou

Stupeň: Územní rozhodnutí, stavební povolení, realizační dokumentace

Investiční náklady: 77 mil. Kč.

Rok: 2003

Kontaktní osoba na  investora: Starosta obce Dolní Čermná, Ing. Vlastimil Vyhnálek