Plynofikace obcí Bučina, Suchá Lhota, Chotovice, Javorník, Příluka a Nové Hrady

(2001) Rozvody STL plynovodu a plynových přípojek, včetně VTL přípojky a objektu regulační stanice. Plynovodní síť v délce 26 km.

Rozvody STL plynovodu a plynových přípojek v intravilánu obcí. Projekt vycházel z vlastního geodetického zaměření, aby navázal na práci jiných autorů projektů k stavebnímu povolení. I zde se ukázalo, že dokumentace k povolení stavby zakreslená bez náležitých podrobností do pouhých katastrálních situací je více než nešťastný pokus o úsporu na projektu. Naše realizační dokumentace tak musela řešit vážné nedostatky z předchozích stupňů projektové přípravy zejména v oblasti majetkového vypořádání stavby!

Základní údaje o stavbě a projektu:

Stavba: Plynofikace obcí Bučina, Suchá Lhota, Chotovice, Javorník, Příluka a Nové Hrady

Investor: Sdružení obcí Novohradsko

Stupeň: Realizační dokumentace

Investiční náklady: 36 mil. Kč.

Rok: 2001